Nedělní bohoslužby

Každou neděli 9:30

Chvály - vyjádření vděčnosti písněmi
Modlitby - osobní i obecné potřeby
Kázání - Boží slovo, které nás buduje

Sborová škola

Každý čtvrtek 17:00

Vyučování božího slova
Budování pro službu

Skupinky

Sdílení, modlitby, povzbuzení.

Palo Mikulčík
Úterý 17:00

Kuba Staniek
Středa 17:00

Mládež - Jirka Červeň
Středa 18:00
(U Červeňů)