Oblastní bohoslužba, 14. 1.

Druhou lednovou neděli proběhlo setkání bratrů a sester ze sborů Apoštolské církve ze Slezkého regionu. Setkání hostil Ostravský dům kultury.

Ve chvalách nás vedla skupina z Olřichovic. Představeny byly nové misijně-charitativní projekty zašticované nadačním fondem Nehemia. Slovem sloužil nový zástupce biskupa pro oblast financí Viktor Baláž z AC Vyškov. Tématem bylo duchvní dědictví našeho regionu. Viktor připoměl, že náš region zažil velké probuzení, že v našem ateistickém národě zde máme velkou hustotu sborů a vyzval nás, abychom se na toto dědictví postavili a s vírou vstoupili do věcí, které chce Bůh v našem regionu dělat.

Členské shromáždění s obědem

Po shromáždění 11. 2. proběhne setkání členů AC-Bohumín, kde bude probrána aktivita sboru za minulý rok a představeny plány pro rok 2018. Srdečně zveme, abyste se spolu s námi zapojili do diskuse nad dílem, které v Bohumíně pro Boha děláme. Čas si zpříjemníme obědem. Členské shromáždění začne cca 11:45 a je přístupné pouze oficiálním členům, pokud ještě členy nejste a rádi byste se jím stali, kontaktujte nás.

Global leadership summit, Havířov 24 – 25. 11. 2017

Poprvé v Havířově proběhla konference pro vedoucí, která je známa po svou zkratkou GLS. Za Bohumínský sbor se zúčastnil tým vedení mládeže. Konference, která fyziky probíhá na půdě sboru Willow Creek v Chicagu a pomocí projekce je přenášena do více než 160 zemí světa je tradičně místem povzbuzení pro mnohé vedoucí jak z církevní tak sekulární sféry. Přednášky předních světových odborníků pokrývají celou řadu témat. Tento rok tradičně otevřel Bill Hybles (pastor Willow Creek) s tématy o úctě a důstojnosti. Dále se vystřídali zajímaví řečníci z prostředí církve (Andy Stanly, Joni EricksenTada), velkých korporací (Cheryl Sandberg, Facebook; i neziskové sféry (Immacule Ilibagiza, mírová aktivistka přeživší genocidu ve Rwandě; Bryan Stevenson, Equal Justice Iniciative). Pro všechny zúčastněné byly všechny přednášky velkou inspirací.

Sborový oběd 7. 1.

První neděli v roce 2018 jsme spolu po bohoslužbě strávili fajn čas u oběda, který připravil Palo Mikulčík. Ti, kteří zůstali, si pochutnali na dobrém guláši s rýží, ale především si užili společenství, které by mělo být součástí církve. Až příliš často, když se řekne „církev“ máme na mysli bohoslužbu, budovu, organizaci…ale význam slova, které je nejčastěji používáno pro popis církve je „ecclesia“ což znamená společenství. Skupinu lidí, kteří spolu tráví čas a jde jim o společnou věc. Při dobrém jídle jsme si to společně mohli připomenout.

 

Vánoční koncert, 24. 12., Elpida

Po večeři jsme se sešli v Taverně Elpida, kde Veronika se svou kapelou zpříjemnila večer všem, kteří na Štědrý den nezůstali doma. Písně známé od Spirituál Kvintetu, Václava Neckáře a dalších doplnila vlastní tvorbou a koledami. Kapela se skládala z Veroniky Červeňové (kytara, zpěv), Evy Rokoszové (housle), Honzy Rokosze (bicí) a Janky Gaurové (vokály). Příjemným překvapením bylo, že nejen Ježíš, ale i Janka oslavila své narozeniny.
Krátké zamyšlení o vděčnosti a o tom, co Ježíš přinesl představil Honza Rokosz. Atmosféra byla velmi přátelská a krom hezkého kulturního zážitku si všichni přítomní odnesli i drobnou pozornost.

Venkovní bohoslužba 24. 12.

Na Štědrou neděli jsme se společně sešli před restaurací Elpida. Přijali jsme pozvání místní majitelky a spolu se zaměstnanci jsme se snažili zpříjemnit nedělní dopoledne zpěvem písní, které mluví o Ježíši. Kolemjdoucím jsme rozdávali drobné dárečky a mohli jim popřát Boží požehnání do dalšího roku. Přes počáteční problémy s technikou se celkově akce vydařila a všem, kteří jsme tam byli pomohla se naladit na oslavu Ježíšových narozenin.

Sborová škola – učednictví

V rámci sborové biblické školy se v roce 2018 zaměříme na téma učednictví. Tomuto tématu bude věnováno 3×13 setkání, pro zájemce je možno zajistit materiály v elektronické i tištěné podobě.

První setkání na téma učednictví proběhne ve čtvrtek 11. 1. v 17:00.

 

 

 

Novoroční přání – Vděčnost

Inspirováno Silvestrovským kázáním Tadka Gaury

…plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“                                                                                                                                                         Efezským 5:19-20

Pro Český národ je tato výzva zvláště důležitá. Vděčnost není naší národní vlastností. Stačí si poslechnout rozhovory, které probíhají v autobuse, ve frontě v Kauflandu či v hospodě u piva. Zdražuje se, platy malé, důchody malé, mladá generace strašná, politici neschopní…vzpomínám na svou stáž v Basileji ve Švýcarsku a jak rozdílné byly rozhovory, které jsem v autobuse slyšel tam. Jistě můžete namítnout, že Švýcaři se mají mnohem lépe. A má otázka k zamyšlení – co je příčina a co je důsledek? Máme se špatně a proto nadáváme (reptáme, abychom použili Biblický výraz) a nebo proto, že jsme národ věčně kriticky a nespokojený tak se máme zle (což samo o sobě stojí za objektivní zhodnocení jak zle se máme).

Vděčnost nám dává pohled z jiné perspektivy. Když si uvědomíme, za kolik věcí můžeme být Bohu vděční, tak nám ty těžkosti přijdou o mnoho lehčí. A ty věci, které nám vadí a které nás štvou – s kolika z nich můžeme něco udělat?

Štvou nás dnešní mladí, kteří furt jen sedí za počítači – zkusme si udělat čas na to, jim ukázat, že svět může být lepší než ten, který je schován za obrazovkami (pokud tomu ovšem sami věříme…).

Malé platy – investujme do osobního rozvoje, udělejme si pořádek ve výdajích, začněme být štědří a Bůh rád otevře své nebeské průduchy (Mal 3:10, Lk 6:38)

Je spoustu věcí, které by nás měly štvát, ale zkusme se na ně v novém roce dívat optikou vděčnosti a víry, že náš Bůh je schopen je změnit.

 

Jirka Červeň