Večer chval a modliteb 15. 6. 18:00

V pátek proběhne další večer modliteb a chval, tentokrát směřován především na evangelizační akce, které se o prázdninách chystají.

Pokračovat budeme tradičním modlitebním řetězem, registrovat se můžete  zde.

Sborový den 2. 6. na téma “Rodina”

Zveme všechny naše členy a přátele na odpoledne, které spolu strávíme na zahrádce za naší modlitebnou. Můžete se těšit na společný čas, chvály, klobásky na grilu. Pojďme společně budovat vztahy a přátelství :).

Večer chval a modlitební řetěz, 30. 3.

Na Velký pátek svými chválami vzdáme Ježíši díky za to, že se za nás obětoval na kříži. Byť byl tento den plný utrpení, pro nás je to předzvěst radostného zmrtvýchstání, skrze které máme přístup k Božímu trůnu. Ve chvalách nás povede skupina Ivanky Reisové z naší Karvinské stanice.

Modlitební řetěz, který začne už ve čtvrtek večer, po Sederové večeři nám umožní hlubšího rozjímání nad významem Ježíšovy oběti a hledáním, jak na ni reagovat ve svých životech. Registrace jako obvykle na http://modlitby24-7.cz/bohumin.

Sederová večeře, 29. 3.

Ve čtvrtek odpoledne si připomeneme poslední večeři, kterou Ježíš přijmal s učedníky. Spolu s našimi Židovskými staršími bratry si také připomeneme svátek vyvedení z Egypta, který je i pro nás symbolem toho, že nás Bůh vysvobozuje z otroctví hříchu. Vzácným hostem bude předseda Křesťanského velvyslanectví v Izraeli (ICEI) Mojmír Kalus, který nás tímto slavnostním večerem provede. Srdečně zveme a prosíme o potvrzení zájmu vedoucímu skupinky či přes kontaktní formulář.

Staszek Czudek a misie v Indii, 1. 3.

Ve čtvrtek 17:00 místo biblické hodiny Stanislav Czudek z CB Karviná představí svou misijní cestu do Indie. V Indii už byl a teď se chystá na další výjezd. Přijďte si poslechnout, co Bůh dělá na druhé straně světa.

Členské shromáždění s obědem

Po shromáždění 11. 2. proběhne setkání členů AC-Bohumín, kde bude probrána aktivita sboru za minulý rok a představeny plány pro rok 2018. Srdečně zveme, abyste se spolu s námi zapojili do diskuse nad dílem, které v Bohumíně pro Boha děláme. Čas si zpříjemníme obědem. Členské shromáždění začne cca 11:45 a je přístupné pouze oficiálním členům, pokud ještě členy nejste a rádi byste se jím stali, kontaktujte nás.

Sborová škola – učednictví

V rámci sborové biblické školy se v roce 2018 zaměříme na téma učednictví. Tomuto tématu bude věnováno 3×13 setkání, pro zájemce je možno zajistit materiály v elektronické i tištěné podobě.

První setkání na téma učednictví proběhne ve čtvrtek 11. 1. v 17:00.