Novoroční přání – Vděčnost

Inspirováno Silvestrovským kázáním Tadka Gaury

…plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“                                                                                                                                                         Efezským 5:19-20

Pro Český národ je tato výzva zvláště důležitá. Vděčnost není naší národní vlastností. Stačí si poslechnout rozhovory, které probíhají v autobuse, ve frontě v Kauflandu či v hospodě u piva. Zdražuje se, platy malé, důchody malé, mladá generace strašná, politici neschopní…vzpomínám na svou stáž v Basileji ve Švýcarsku a jak rozdílné byly rozhovory, které jsem v autobuse slyšel tam. Jistě můžete namítnout, že Švýcaři se mají mnohem lépe. A má otázka k zamyšlení – co je příčina a co je důsledek? Máme se špatně a proto nadáváme (reptáme, abychom použili Biblický výraz) a nebo proto, že jsme národ věčně kriticky a nespokojený tak se máme zle (což samo o sobě stojí za objektivní zhodnocení jak zle se máme).

Vděčnost nám dává pohled z jiné perspektivy. Když si uvědomíme, za kolik věcí můžeme být Bohu vděční, tak nám ty těžkosti přijdou o mnoho lehčí. A ty věci, které nám vadí a které nás štvou – s kolika z nich můžeme něco udělat?

Štvou nás dnešní mladí, kteří furt jen sedí za počítači – zkusme si udělat čas na to, jim ukázat, že svět může být lepší než ten, který je schován za obrazovkami (pokud tomu ovšem sami věříme…).

Malé platy – investujme do osobního rozvoje, udělejme si pořádek ve výdajích, začněme být štědří a Bůh rád otevře své nebeské průduchy (Mal 3:10, Lk 6:38)

Je spoustu věcí, které by nás měly štvát, ale zkusme se na ně v novém roce dívat optikou vděčnosti a víry, že náš Bůh je schopen je změnit.

 

Jirka Červeň

Posted in Zamyšlení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *