Sederová večeře, 29. 3.

Ve čtvrtek odpoledne si připomeneme poslední večeři, kterou Ježíš přijmal s učedníky. Spolu s našimi Židovskými staršími bratry si také připomeneme svátek vyvedení z Egypta, který je i pro nás symbolem toho, že nás Bůh vysvobozuje z otroctví hříchu. Vzácným hostem bude předseda Křesťanského velvyslanectví v Izraeli (ICEI) Mojmír Kalus, který nás tímto slavnostním večerem provede. Srdečně zveme a prosíme o potvrzení zájmu vedoucímu skupinky či přes kontaktní formulář.

Posted in Aktuality.

4 Comments

 1. Dobrý večer.
  Prosím vás, múžete mi odpovědět jak může člověk Ježíš Kristus svou obětí odpustit celému světu ( nevím co a jak) a při tom ještě celý svět zachránit ( nevím před kým a z jakého důvodu).
  Děkuji vám za odpověď.

 2. Dobrý den,
  V prvé řadě bych se chtěl omluvit za to, že jsem neodpověděl na předchozí zprávu. Odkládal jsem odpověď tak dlouho, až jsem na ni zapomněl. Ne že bych se ji chtěl vyhnout, jen jsem nebyl schopný najít čas.
  Pokud Vám to nebude vadit, odpovím na otázku, kterou jste položil teď v kontextu Sederové večeře a Velikonoc (Paschy). A to z důvodu, že tato otázka je klíčová, co se týče smyslu křesťanství.
  Pokud by Ježíš byl jen člověk, jak jste uvedl, tak by zajisté nebylo možné, aby na sebe vzal hříchy celého světa a byl schopen smířit lidstvo s Bohem. Důvod, proč byl ukřižován je, že o sobě prohlašoval, že byť je člověk, tak je zároveň Bohem. V té době o Ježíši panovalo spoustu názorů, spoustu představ a domněnek. Někteří si mysleli, že to je zmrtvýchvstalý starozákonní prorok Eliáš, jiní si mysleli, že to je zmrtvýchvstalý Jan Křtitel, další náboženský vůdce té doby…nicméně on o sobě prohlašoval, že je Syn Boha živého (Mt 16:13-16). Stejně tak dnes na Ježíše panuje spousta názorů, to za koho jej máme určuje vše.
  Na mnoha místech o sobě Ježíš tvrdil, že je Bůh. Křesťanství stojí na tom, že je to pravda. Že je to sice Syn člověka, ale zároveň syn Boží. Nejsem teolog, abych vám vysvětlil, jak přesně to funguje…nicméně, stejně je to něco, co rozumem těžko pobrat. Přece jen se bavíme o víře. Pokud by tedy byl jen člověk, měl byste pravdu. Nicméně jakožto Syn Boží byl svou dobrovolnou obětí schopen usmířit člověka s Bohem.
  Ptáte se, jak mohl odpustit celému světu (nevím jak a co). Tato otázka není úplně přesně položená. Neodpouští světu, odpouští lidem. Odpouští jednotlivcům, těm, kteří jsou ochotni uvěřit tomu, že to byl Bůh, který se obětoval a vstal z mrtvých, těm je schopen a ochoten odpustit všechny hříchy – tedy všechna přečinění, která jako (jednotliví) lidé vůči Bohu máme.
  To že svět zachránil…zachránil před Božím soudem a před odplatou za hřích, kterou je smrt. Smrtí se zde myslí odloučení od Boha, před tím, co je často popisováno jako peklo. Byť tento termín je dnes těžko pochopitelný. Z jakého důvodu jej zachránil? Důvod je, že Bůh si nepřeje, aby tomuto soudu někdo z lidí musel čelit. Jeden z Ježíšových učedníků to zapsal, že Bůh svět tolik miluje, že nechce, aby kdokoliv musel tomuto čelit.
  Snad jsem dokázal odpovědět tak srozumitelně, jak to jen lze, neboť smysl těchto slov je stále částečně zastřen tajemstvím.

  Za AC-Bohumín,
  Jirka Červeň

 3. Dobrý a hezký zbytek večera.

  Děkuji vám za odpovědi na můj poslední příspěvěk, a doufám, že mi také odpovíte i na ten předešlý.
  Teď chci reagovat na vaše odpovědi mého posledního příspěvku.
  Přesto , že jste mi odpověděl tak jsem trochu na váškách jak mám tomu rozumět, protože se mi zdá, že vaše odpovědi nemají racionální praktickou logiku.
  Ve své odpovědi říkáte a tvrdíte, že Ježíš je syn Boží a také že je synem člověka. Ale totéž je v bibli řečeno o člověku jako jsem já nebo i vy.Proto nevidím žádný rozdíl mezi Ježíšem a každým pozemským člověkem. Co se týká záchrany člověka, tak bible hovoří, že i kdybychom se obětovali, přesto nejsme schopni nikoho spasit či zachránit.
  Mimo jiné, nikde v bibli Ježíš neprohlašuje, že přišel na tento svět, aby někoho spasil a už vůbec ne, že by zachránil někoho svou obětní smrtí ( prolitou krví).
  Ale je fakt, kdy Ježíš říká: „ Přinesl jsem vám učení svého nebeského Otce a každý který přijme toto učení a bude podle něho žít, tak pozná pravdu a pravda ho osvobodí a budete svobodný.
  Kdyby byla táto záležitost tak důležitá a významná ( prolitá krev) určitě by tuto zásadní věc (spasení) dal Ježíš patřičně najevo. Ale jak vidíme Ježíš se v bibli o tomto „ činu“ nikde nezmiňuje.
  Nemohu si pomoci, ale vy chcete nebo se o to pokoušíte někoho přivést k nějakémusi pomýšlení, že Ježíš je ten který má být podle vás, někdo, který svou smrtí má spasit či zachránit tento svět. Ale vůbec neberete v potaz, že toto tvrzení Ježíš nikde o sobě neprohlašuje a co se týká Božství Ježíše jsem už s váma probíral v mém článku ve vaši rubrice „druhý příchod“ ze dne 29.12.2017 a také ze dne 21.1.2018.
  Je vidět, že z toho co jsem vám napsal, tak jste vůbec nečetl a jestli ano, tak velice povrchně a to bez jakéhokoliv se zamýšlení. ( mám tyto zkušenosti ze Svědky Jehovými) Z vašeho postoje k této věci, se zdá, že nejste na cestě poznávání, ale jste už v cíli své duchovní cesty. Víte proč si to myslím, protože hledající připouští jiný úhel pohledu někoho druhého na danou problematiku. Ale z vaších odpovědí je zcela jasné, že vy, takový pohled vůbec nemáte a v žádném případě ( a buďte upřímný) si ho vůbec nepřipouštíte.
  Tento černo-bílý postoj vám brání ve vašem duchovním rozvoji ( mám s tímto osobní zkušenosti). Jeden z klasiku říká:“Kdo nechce ve svém životě změnu, tak přestává žít svůj život. Pouze změna je život“. Každý totalitní systém a je to jedno jestli politický nebo náboženský, tak zabraňuje lidem se vzdělávat a pak uplatňovat toto poznání nad rámec nějakého skupinového dogmatického určení. V každém totalitním systému ( např. komunistickým) můžete nanejvýše potichu myslet, nikoliv však tyto myšlenky uplatňovat. Jinak se vystavujete uvěznění a vyobcování.
  Jestliže bude někdo tvrdit, že lidé potřebují svého vůdce, aby jim ukazoval cestu a směr, tak to je ten největší podvod který kdy byl v historii lidstva vytvořen. Tento světový systém je založen na lži a podvodu, včetně křesťanstva a to už několik staletí. Můžete si říci jak je to možné? Možné je to proto, protože je snadnější člověka podvést a oklamat než ho přesvědčit o tom, že se stal oklamaným a podvedeným.
  Ze svých zkušenosti vím, že veškerá náboženství nevymínaje křesťanství , není nakloněna ke změnám, ale jsou silně dogmatická (konzervativní). Pokud se křesťanství někam posunulo tak snad v oblasti materiální ale nikoliv duchovní. Proto si troufám říci, že všechny hodnoty tohoto světa nesmí být naším cílem, ale prostředkem k dosažení cíle vyššího a to je poznání Boha v sobě samém.
  Bible jasně hovoří, že boha si nemůžeme stáhnout z nebes, proč tomu tak je ? Přece nemohu někde něco najít (boha) když jsem součásti toho kterého hledám. Proto se nemůže křesťanství nikde posunout , když se káže lidem, aby hledali boha, přece bůh se nikde neztratil, vždyť jsme jeho součástí.
  Toto je zásadní věc která brání lidem aby měli poznání : kdo jsou a kým jsou. Ježíš říká, já jsem cesta, pravda i život. Tato jeho slova se týkají každého z nás. Proč? Každý z nás má svou Cestu života. Naše životy nejsou nějakou fikcí, ale Pravdou. A naše Bytí je Život bez konce. My nemáme život, ale jsme Život.
  Tím bych zakončil mou dnešní úvahu.

  Děkuji za pozornost a odpověď.

  PS: Člověk se může mýlit dvěma způsoby: Může věřit něčemu, co není pravda, nebo se může bránit uvěřit tomu, co je pravda.

  Zá-zraky se začnou dít, když dáš svým snům (touhám) tolik energie (víry) jako dáváš svým OBAVÁM.

  Poznání (gnose) zbavuje strachu a odhaluje „tajemství“.

 4. Vážený pane,
  díky za vaši reakci, vezmu to od konce:

  Vyčítáte mi, že jsem se nepoučil z naší předchozí komunikace. V mé odpovědi na vámi zmiňované téma jsem uváděl, že exisutují jisté axiomy – nediskutovatelné pravdy – na kterých stavíme. O existenci těchto axiomů a absolutní pravdy jsem Vám již psal. Pokud tyto axiomy nerespektujete, tak se obávám, že naše diskuse skončí v kruhu. Jedním z těchto axiomů je božství Ježíše, které se zásadně liší od našeho postavení. O tom, jak je myšlen výrok “jste bohové” jsem také psal. Vytýkáte mi jistou uzavřenost, nicméně jste Vy ochoten připustit, že se mýlíte? Podle vaší definice tedy mýlíte tím druhým způsobem – tedy věříte něčemu, co pravda není?

  Musím nesouhlasit s tím, že Ježíš o své oběti a zmrtvýchvstání a jejich významu nemluví (Lukáš 9:22, 24:7, 24:46). Ježíš předpověděl svou smrt a zmrtvýchvstání – pokud se s ním chcete srovnávat, tak byste měl být schopný toho samého. Já nejsem. Co se týče jeho oběti, mluví o tom, např. v Jan 6:53-54. Jistě, mluví obrazně, ale jednoznačně říká, že jej vskřísí a že je to podmíněno něčím, co je spojeno s jeho smrtí a vzkříšením. Míst, kde takto Ježíš mluví je více a vzhledem k tomu, že pravidelně citujete z Nového zákona, tak snad není třeba je vypisovat.

  Jak jsem psal výše, pokud se na tomto neshodneme, tak se v diskusi těžko můžeme někam posunout. Pokud tedy chcete diskutovat dále, odpovězte mi, prosím, jak vysvětlíte Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání.

  za AC-Bohumín,
  Jirka Červeň

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *