Večer chval s kapelou Adonai 9: 12. 17:00

Kapela Adonai – mladá mezidenominační kapela, jejíž touhou je psát nové autorské chvály nás navštíví v sobotu 9. 12.

Přijďte si užít nové písně i staré známé chvály.

Posted in Aktuality.

7 Comments

 1. Neriskuje Ježíš, že když příjde, tak ho tento svět včetně všech náboženských vyznání znovu nepopraví? Vždyť tento svět se za posledních dva tisíce let vůbec nezměnil, ale naopak, je plný násilí a válek. Proč by měl Ježíš přicházet na tento svět fyzicky?Vždyť každý člověk který přichází na tento svět má Ježíše ve svém srdci. Přece všichni lidé jsou částečkou, jiskrou našeho Nebeského Stvořitele.
  Proto Ježíš v Písmu hovoří, že jsme bohové a odvolává se na Boží slovo o kterém tvrdí, že je pravdivé a platné.
  Děkuji za pochopení.

  • Díky za komentář.

   Bůh riskuje od počátku, když dal lidem – jako jedinému živočišnému druhu – svobodnou vůli. Riskoval, když nám svěřil panování nad světem, riskoval v historii nespočetněkrát. Až Ježíš přijde podruhé, jsem přesvědčen, že nepřijde tak jako prvně ve slabém fyzickém těle, aby se za svět obětoval. Přijde v slávě, aby svět soudil. Se svobodnou vůlí přichází i odpovědnost za naše jednání.

   Ježíš na daném místě cituje 82 žalm, když se brání před Farizey, aby jim ukázal nesmyslnost jejich obvinění, že se prohlašuje za Božího syna. Svůj výrok uvádí “…ve vašem zákoně stojí…”, nicméně v onom žalmu (který všichni farizeové dobře znali) je pokračování “…zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař”. Jsme bohové, synové Nejvyššího, stvořeni k Jeho obrazu, nicméně “bohové” s malým “b”. V jiné části písma psáno “Jen maličko jsi ho (člověka) omezil, že není roven Bohu…” Žalm 8:6. V každém případě je ale na nás, co s naším božstvím (jsem přesvědčen že je jim myšlena naše jedinečnost ve stvoření, tedy svobodná vůle) uděláme – svět jej zneužívá. Je na nás, abychom dělali našemu Otci čest, kéž se nám to pod vedením Jeho Ducha daří.

 2. Dobrý den.
  Děkuji vám za odpověď. Ale vaše odpověď je pro mne a jistě i pro některé jiné pisatele či čtenáře neuspokojivá. Proč? Protože ve vaši odpovědi jste několikkrát použil slovo jsem přesvědčen.To znamená, že to nevíte ,jste o tom pouze někým přesvědčen.
  Víte za jakých okolností vás můžu přesvědčit i já? Poslouchejte: “Já mohu přesvědčit kohokoli o libovolné věci, pokud to budu dělat s odpovídající intenzitou, a vy nemáte žádný jiný zdroj informací nežli můj.” A toto je ještě všechno spojeno s takzvaným pseudomyšlením, kdy člověk ( zřejmě se to bude týkat i vaše osoby) “zapomene”, že pouze opakuje mínění nějaké autority, a je přesvědčen, že k tomuto mínění dospěl svým vlastním myšlením. Zkuste se nezávisle ( bez nějakého náboženského zabarvaní) nad tímto fenoménem zamyslet !
  Dále citujete z bible,že jsme bohové, synové Nejvyššího ( Ježíš je naším bratrem a je také synem Nejvyššího, uvažte nad tímto spojením ) dále,že jsme stvořeni k Jeho obrazu. Pak píšete,že v jiné části bible je psáno: ” Jen maličko jsi ho (člověka) omezil, že není roven Bohu”.
  Z tohoto biblického citátu jasně vyplývá, že jsme bohové, jen s malým omezením, které nás ovšem nezbavuje božství.
  Také píšete o svobodné vůli,ale v bibli se nikde nepíše o žádné svobodné vůli,nevím kde jste na to přišel, možná je to vaše přesvědčení nebo někoho jiného, ale určitě ne biblické.Ale přesto všechno má člověk k dispozici záměr výboru,člověk si může záměrně vybrat (zvolit) , k tomu nepotřebujeme žádnou svobodnou vůli.(pozn. přece když si něco kupujeme, tak k tomu nepotřebujeme svobodnou vůli).
  Nakonec bych si dovolil jednu poznámku, která se nepřímo týká vaši odpovědi.
  Není to moje přesvědčení, ale takto je psáno v bibli : Bůh je duch.I člověk je duch. Proč? Protože Bůh vdechl ducha do těla člověka, a tento identický duch je i náš duch.V podstatě Bytí, je člověk duch, který je neměnný a věčně živý, jsme jedinečné Vědomí.
  Děkuji za pozornost.

  • Díky za odpověď a zájem o hloubání nad jistě zajímavým tématem.

   To že je naše poznání omezené říká sama bible (1. Kor 13, 12) stejně jako význámní světoví filosofové. Proto, ač povoláním vědec, si nedovolím říct, že něco vím. Předpokládám, že vzhledem k tomu, že vaše emailová adresa obsahuje “gnose”, tak problematiku poznání jistě máte nastudovánu. To že “jsem přesvědčen” však neznamená – jak uvádíte – že jsem přesvědčen někým. Nikdo mě nepřesvědčoval, abych k tomuto pohledu na věc dospěl. Ale zajisté je váš zájem vyšší, než se chytat za slovíčka.


   Pak píšete,že v jiné části bible je psáno: “ Jen maličko jsi ho (člověka) omezil, že není roven Bohu“.
   Z tohoto biblického citátu jasně vyplývá, že jsme bohové, jen s malým omezením, které nás ovšem nezbavuje božství.

   Tady s vámi souhlasit nebudu. Toto z tohoto citátu nevyplývá, tady – když už chcete používat psychologické fenomény, dochází, dle mého, z vaší strany k určité projekci.
   Zajisté však záleží na tom, co chápeme pod pojmem “Bůh”. Pokud budeme vycházet z biblického pohledu, že Bůh je od počátku, sám nikým nestvořen (chcete-li Aristotelův či Akvinského první hybatel), tak my nemůžeme být jako on – jsme omezeni časem, schopnostmi a právě faktem, že jsme stvořeni. Což je i mou odpovědí na váš závěr – ačkoli je v nás Jeho duch, byl do nás Jím vdechnut, tedy část Boží přirozenosti do nás byla vložena. A to je ten podstatný rozdíl – to co je pro Boha přirozené jeho podstata, nám byla darována, v tom je patrný a podstatný rozdíl.

   Je dobré, že znáte Boží atributy, ale jsou další podstatná jména, která jsou k vyjádření Boží podstaty použita – oheň a láska. Při pohledu do zrcadla či pod mikroskop a na stav světa mi jistě dáte za pravdu, že v těchto se s Bohem také velmi rozcházíme.

   za vedení AC Bohumín,
   Jirka Červeň

 3. Hezký den. Po mém delším zvažování jestli mám nebo nemám dále reagovat na vaše odpovědi, jsem se rozhodl, že ano,ale za jedné podmínky a to , že budete konkrétně odpovídat na položené otázky.
  Já se vás ptám : ” Proč by měl Ježíš přicházet na tento svět fyzicky?Vždyť každý člověk který přichází na tento svět má Ježíše ve svém srdci.” Na tuto otázku jste mi neodpověděl – toliko, že příjde po druhé, ale proč, to tady od vás nepadlo.Místo odpovědi jste napsal toto: ” Až Ježíš přijde podruhé, jsem přesvědčen, že nepřijde tak jako prvně ve slabém fyzickém těle, aby se za svět obětoval.
  “Poznámka: Nevím co je křesťanské, ale když se musí obětovat někoho nebo něco, to znamená, že toto náboženství je kultem smrti, což znamená, že tzv. bohové se touto krvi (energii) sytili. Ale tato záležitost je na hony vzdálené skutečnému Bohu Stvořiteli, vždyť On je Bohem živých nikoli Bohem mrtvých (obětovaných).
  Nevím jaké měl Ježíš slabé fyzické tělo, to si, ale nemyslím, protože když přihlédneme ke všemu co byl Ježíš schopen vykonat jak už po fyzické nebo po duchovní stránce, tak tyto okolnosti o kterých vy zde tvrdíte nemůže být pravdou.
  Další část v tomto vašem prvním příspěvku ze dne 18.12.2017 je vaše konstatování prostřednictvím Žalmu 8-5. Nevím jakou to má souvislost s tím co jste napsal, cituji váš příspěvek :” V každém případě je ,ale na nás, co s naším božstvím (jsem přesvědčen že je jim myšlena naše jedinečnost ve stvoření, tedy svobodná vůle) uděláme – svět jej zneužívá.”
  Kladu otázku: Jsme podle písma božské bytosti, kdy podstatou Bytí je náš duch, který je součástí Boha Stvořitele? A nebo je tomu tak, jak jste o tom řekl,že jste “přesvědčen”, že nejsme boží podstatou, ale bytosti, které mají nějakou jedinečnost ve stvoření potažmo svobodnou vůli. Ale, jak už víte, v bibli se o žádné svobodné vůli nepíše. Není to biblický termín.
  Z toho vyplývá otázka a já se ptám: ” Berete vážně a odpovědně Ježíšův výrok ” Jste bohové”.

  Teď bych chtěl reagovat na váš příspěvek ze dne 2.1.2018. Tady uvádíte podle 1.Kor. 13.12 že v součastnosti žijeme v režimu neúplnosti a v nějaké zastřenosti. Ano,apoštol Pavel zde takto hovoří, ale my si musíme uvědomit, že to mluvil v době jeho činnosti kdy vyučoval a kázal evangelium. Ale tato doba je přece dávno za námi. Vždyť i Ježíš v tehdejší době káral farizeje za to, že neví a neznají co je znovuzrození. Příčinou tehdejších duchovních učitelů, že byli v nevědomosti bylo to, že nežili v duchu a v poznání sebe sama ( co je problém i v dnešní době) což bylo hlavní příčinou jejich zastřenosti a neúplnosti. Neznám-li sebe sama jak mohu poznat ,Toho který je součástí mne?
  Pokud jsme znovuzrozeni tak přece nemůžeme žít v nevědomosti ! Ano, lze zde připustit, že každý znovuzrozený (probuzený) člověk žije na jiné duchovní úrovni. Ale toto je záležitost našeho inviduálního evolučního duchovního života. Pokud neevolujeme tak stojíme na místě za svými dogmaty.
  To byl problém tehdejších farizejů, byť byli sebevíce vzdělání.
  Otázka zní: Je možné, aby znovuzrozený (probuzený) člověk ( pozn. neuvádím zde záměrně “křesťan”, protože znovuzrození potažmo probuzení se týká každého člověka zde na zemi) mohl žít v nevědomosti a zastřenosti?
  Písmo říká: “Spáči probuď se a zazáří ti Kristus!” Není to náš případ, že tak trochu spíme a myslíme si, že jsme vzhůru?
  Nakonec jeden bonmot: Všichni hledají dobro a nevidí ho,
  všichni hledají krásu a nevidi jí,
  všichni hledají pravdu a nevidi jí,
  všichni hledají Lásku a nevidí jí.

  Děkuji za odpověď a trpělivost naslouchat.

 4. Přeji hezký a úspěšný zbytek dne.

  Děkuji vám za vaší odpověď, která mě z části uspokojila z části nikoliv. Jestli dovolíte chtěl bych s váma diskutovat, ale trochu jiným způsobem. A to tak, že bych se chtěl zabývat jenom toliko jednou otázkou, ale do větší hloubky a podrobnosti. A to proto, abychom se drželi jen jednoho tématu.
  Chtěl bych otevřít téma otázkou : Je Bůh láska, která je láskou bezpodmínečnou tak jak o tom hovoří bible a nebo to je Bůh který určuje za jakých podmínek bude milovat člověka ? Pokud podle vás tomu tak je, tak mám pochybnosti, že tento Bůh je Bohem spravedlnosti. Pokládám tuto otázku , protože vycházím z toho jak píšete vy , že Bůh ve Starém zákoně určoval a dával různé příkazy k provádění obětí.
  Já považuji tuto záležitost za absurdní a nepřijatelnou a to proto, že přece bezpodmínečně milující Bůh nenechává zabíjet nevinná zvířata která za nic nemohou byť to jsou „jen“ zvířata. Ve Starém zákoně je plno případu obětí zvířat která byla obětována snad každý den, musela tam téci krev potokem. Nedokáži si proto představit jak mohl být tento bezpodmínečný milující Bůh tak krvelačný.

  Ale co bylo pro mne doslova šokem, byla ta skutečnost na kterou jsem narazil ve Starém zákoně kde byly obětovány i lidské bytosti. Nevím jestli jste to i vy zaregistroval, ale já to mohu doložit několika biblickými příběhy.
  2.Královská 3:27 budu citovat : „ Jal však jeho prvorozeného syna, který měl kralovat po něm a obětoval ho v zápalnou oběť na městských hradbách…. Další příběh Soudců 11:30-31 „ Jiftách tehdy učinil slib Hospodinu. Řekl: Jestliže opravdu vydáš syny Amónovy do mé ruky, stane se toto: Cokoli vycházející, co mi vyjde naproti ze dveří mého domu, až se v pokoji navrátím od synů Amónových bude patřit Hospodinu a přinesu to jako zápalnou oběť“ ( pozn. Mi to připadá jak ruská ruleta). Dále to pokračuje Soudci 11:39-40 „ I stalo se po dvou měsících když se navrátila k svému otci, že s ní naložil podle svého slibu který dal. Ona nepoznala muže. Stalo se pak v Izraeli zvykem…“
  Nedovedu si představit jak mohl Bůh takto postupovat ,aby vydal někoho někomu , aby pak byli zavražděni lidé z jeho vůle a pak vyžadoval proti službu krvavou oběť kterou musel vykonat otec na své vlastní milující jediné dceři!! Nevím jestli je to váš Bůh, ale já takového Boha kategoricky odmítám, to přece nemůže být bůh živých.
  Jestli propagujete, že křesťanství a s ním celý Starý zákon je pokračování Nového zákona, tak si myslím , že jste na velkém omylu. Já to považuji za genocidu Boha na svém milujícím stvoření – to přece nemůže být pravda !! Prosím vás zamyslel jste se někdy nad tímto zvěrstvem (pozn. k úctě k zvířatům)? Uvědomujete si komu takovéto náboženství slouží ? Možná si budete myslet, že tímto odsuzuji Boha, ale to v žádném případě, protože v těchto a jiných příbězích žádného nepodminečně milujicího Boha nevidím.
  Určitě můžete argumentovat, že Bůh je svrchovaným Bohem a tudiž je jeho chování spravedlivé a „milující“. Ale tento argument je pouze lidským argumentem a ten v žádném případě neobstojí v Božím průsečíku Boží nepodminečné Lásky. Kdyby bylo tomu tak, tak děláte z Boha svévolného, bezcitného vraha o kterém hovoří i Ježíš kristus s tehdejšími farizeji. Jestliže bude někdo tvrdit (možná i vy), že Starý zákon je boží slovo, pak musím říci, že to je Zákon smrti, tak jak jsem už předeslal v mém minulém příspěvku.Myslím si ,že každý znovuzrozený (probuzený) člověk by měl poznat především sebe sama , aby uviděl skutečného milujícího Stvořitele, který miluje, nevraždí a nepotřebuje žádné zvířecí či lidské krvavé oběti, proto , aby mohl milovat každé své stvoření.
  Děkuji vám za pozornost a odpověď.

 5. Dobrý den.

  Je dobře, že dáváte možnost na vaši webové stránce k nějaké diskuzi. Ale není mi jasné, proč s vaší strany není moc aktivní přístup. Bylo by od vás poctivé, když už nechcete diskutovat tak to dát nějakým způsobem najevo. Jsem zvyklý na jiný přístup, celkem mě tento váš přístup zklamal, zvláště když se označujete za křesťanskou náboženskou organizaci.
  Tímto vám přesto děkuji za vaši ochotu a čas. Přeji vám mnoho pochopení, moudrosti a lásky která vše převyšuje.

  PS: Pracuj, jako by jsi nepotřeboval peníze,
  Miluj, jako by ti nikdo nikdy neublížil,
  Tancuj, jako by se na tebe nikdo nedíval,
  Zpívej, jako by tě nikdo neposlouchal,
  Ať neví pravá ruka, co dělá levá ruka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *