Aktuality
               

Neboj se a volej, volej k Bohu, On slyší a chce ti pomoct. Možná procházíš nelehkým obdobím, možná si myslíš že už to dál nejde. Nevzdávej a volej, On na to čeká jako dobrý Otec. Bůh udělal všechno abychom byli šťastni, poslal mnoho proroků, aby nám ukázali cestu, nakonec dal svého jediného syna aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3/16) Cesta, život a pravda je tady !!! Zvedni se jestli jsi upadl, Ježíš je ta cesta (Jan14/6), poznaš co je pravda, poznaš co je to život, On otvírá oči, uši, srdce, jenom volej !!!

 
                                                                                                                                 Pavel Mikulčík                                                                                 

                               Křest!
                       

                               Požehnaný rok 2015

Toto přání je častokrát slyšet mezi křesťany. Vyplývá z touhy a potřeby lidí, aby se děly stále lepší a lepší věci. Je to dobrá touha, která nás vede k dobrým rozhodnutím, abychom dělali něco dobrého. Pamatujme však na to, že všechno to dobré pochází shůry... tzn. od Boha. Potřebujeme celý nový rok, každý den, každou hodinu, každou vteřinu přijímat od Boha milost za milostí. Potřebujeme stále vidět a věřit, že bez Krista nemůžeme udělat nic, ale s Ním můžeme vše. On nám skrze Ducha Svatého zjevuje věci, ukazuje a dává sílu k jejich realizaci. To jsou ty skutky, které On nám připravil. Věřím, že Bůh připraví pro každého člověka mnoho dobrých skutků v roce 2015. Proto volej k Pánu, On ti je ukáže a dá ti sílu k tomu, je realizovat.

 

                                                                                                                          Tadek Gaura

                                                                         Lyžák 2015 

    

                                    Více na: www.adventure.acbohumin.cz

                        Přihlašujte se ZDE.

       

            Vánoce - svátky klidu a pokoje

                    Jeden můj kamarád mi na to řekl „to jo, tak úklidu pokoje“...shon, stresování se s dárky, punč
                na náměstí, spálené cukroví. Tohle že jsou svátky klidu? Ale v té směsi vloček, stromečků, sobů,
                prskavek, dárků – přemýšleli jste, proč je vlastně slavíme? A překvapivě, se tyhle svátky pojí s úklidem
                pokoje. Ale ne toho, kam postavíme stromeček. Ale komnat, které jsou v našem srdci. Slavíme
                narození Ježíše, vidíme ho v betlémě v jesličkách... Avšak Ježíš nezůstal malým dítětem... On dospěl
                a mluvil o tom, proč přišel. „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“ a „Přišel jsem, abych
                potěšil truchlící, vyhlásil svobodu spoutaným“ a když pozorně čteme o Ježíšově životě...přišel, aby
                nám pomohl uklidit v našem srdci, abychom opravdu mohli zažívat pokoj. Ježíšovo narození je dar,
                který jsme dostali od Boha, aby naše životy dostaly smysl. Vzpomeňte na to, až budete rozvazovat
                stuhu pod stromkem.


 
                                                                                                                                   
Jirka Červeň
 
                       
                                                                                             

        Díky milosrdenství

                      "Díky milosrdenství" ... tak se jmenuje velmi povzbudivé video o Pavlovi Mikulčíkovi (starším našeho
                  sboru), který sdílí svůj životní příběh a jakou roli v něm hrálo setkání s Bohem. Video obsahuje
                  úryvky z níže
zmíněne akce Openfest a z nedělního shromáždění s speciálními hosty z Manchestru.


                   Odkaz naleznete ZDE.


                                                        

                                                     Snídaně s Bohem

                  Každé nedělní ráno před shromážděním chceme spolelečně snídat jak fyzicky (od 8:00)
              tak duchovně - modlitbama (od 8:30).
Nenechte si to ujít a připojte se!
               

   
 


Openfest 2014 

             


Čekání na Boha

Před časem jsem byl na modlitebním shromáždění, někdo řekl: “ Na Boha čekej …“

Tak jsem sklonil hlavu, zavřel oči, …,  na konci shromáždění jsem se probudil …

Také čekáš na Boha, na probuzení ?

Mám pro tebe radostnou zvěst! Už nemusíme čekat!

On již přišel! Pokud jsi Ho pozval do svého života –je tam, žije v Tobě.

Nemusíme čekat, až Pán něco udělá. On již všechno udělal. Nyní je řada na nás, abychom něco udělali. 

Marek 16:15 | A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.  … nemocné uzdravujte, démony vymítejte … -zadarmo jste dostali-zadarmo dejte…

Tato zvěst explodovala v mém srdci, už nemusím čekat!  Pán čeká na nás, až my začneme jednat.

Marek 16:20 | Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.

Mnoho křesťanů stálé čeká na Boha.  Ty také čekáš? – už nečekej,  jednej!!!


                                                                                                                Vladek Kalnik          Sborový piknik!

           
            A je to tady! Společný čas, kdy se můžem radovat a veselit před Pánem. Rozhodně si to nenechte ujít.

           

      

      Venkovní shromáždění

            11.5. 2014 v neděli se uskuteční venkovní otevřené
          shromáždění na náměstí Budoucnosti od 15:00.
          Shromáždění dopoledne tímpadem nebude.


      Chvály a modlitby 24 hodin

             Kdy?     18. - 19. 4. 2014, od 19:00 do 19:00
             
          Kde?     Začínat se bude blokem chval v Karviné na zimním stadióně od 19:00 do 21:00 a pokračovat                                  budeme celou dobu v AC Bohumín. V hlavním sále budeme chválit Boha
                       a v modlitební místnosti se bude možnost modlit.
                       Pro registraci modlitebních časů se přihlaste v rozpisu na webových stránkach
                       nebo na telefonním čísle 777 034 486. 
             
          Proč?    Blíží se Velikonoce...oslavujeme, že Ježíš nejen zemřel za nás, ale především vstal z mrtvých.
                       Pojďte se spolu s námi radovat z jeho mrtvýchvstání, připomínat si jeho oběť a volat,
                       aby jí naše město bylo změněno!              

  

     

       

       A je tu jaro

             22.3.2014                         
         
          Po každé zimě přichází jaro. Ikdyž ta letošní u nás se moc neprojevila, přece jenom v něčem
          přichází změna. Ta změna není ve velkých změnách teplot, ale v tom, že všechno začíná se zelenat.
          Přichází život. Lidé kvůli tomu uctívájí přírodu. Těší se z toho, je jím líp na srdci. Kdyby znali  Toho,
          který dává život, to stejné jak při příchodu jara by mohli prožívat stále. Jěžíš to řekl ve slovech:
          "Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsané v nebi." Tím chtěl říct: "Když mi věříte, dávate mi své                     životy, abych v nich vládl a kraloval. Tehdy máte Mne a kdo má Mne, má život věčný, proto je zapsán
          v knize života."
          Každý, kdo čteš tato slova, věř Ježíši a můžeš se stále radovat, a když věříš a raduješ se z života
          věčného, tak o tom mluv dalším. Pošli to dál.  
                                                                                                                                         
                                                                                                                           Tadek Gaura

    

    Lysá worship
 
 
   
          21.6. 2014 se uskuteční jedinečná akce pod názvem Lysá worship, na kterou jste všichni vřelé zvání!
        Začíná v 11 hodin dopoledne a oficiální konec je v 16 hodin odpoledne. Nenechte si to ujít. Věříme, že to                 bude požehnaný čas s Pánem.
     
        Video a více informací můžete najít ZDE.