Aktuality

  

        Díky milosrdenství

                      "Díky milosrdenství" ... tak se jmenuje velmi povzbudivé video o Pavlovi Mikulčíkovi (starším našeho
                  sboru), který sdílí svůj životní příběh a jakou roli v něm hrálo setkání s Bohem. Video obsahuje
                  úryvky z níže zmíněne akce Openfest a z nedělního shromáždění s speciálními hosty z Manchestru.


                   Odkaz naleznete ZDE.


                                                        

                                                     Snídaně s Bohem

                  Každé nedělní ráno před shromážděním chceme spolelečně snídat jak fyzicky (od 8:00)
              tak duchovně - modlitbama (od 8:30).
Nenechte si to ujít a připojte se!
               

   
 


Openfest 2014 

             


Čekání na Boha

Před časem jsem byl na modlitebním shromáždění, někdo řekl: “ Na Boha čekej …“

Tak jsem sklonil hlavu, zavřel oči, …,  na konci shromáždění jsem se probudil …

Také čekáš na Boha, na probuzení ?

Mám pro tebe radostnou zvěst! Už nemusíme čekat!

On již přišel! Pokud jsi Ho pozval do svého života –je tam, žije v Tobě.

Nemusíme čekat, až Pán něco udělá. On již všechno udělal. Nyní je řada na nás, abychom něco udělali. 

Marek 16:15 | A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.  … nemocné uzdravujte, démony vymítejte … -zadarmo jste dostali-zadarmo dejte…

Tato zvěst explodovala v mém srdci, už nemusím čekat!  Pán čeká na nás, až my začneme jednat.

Marek 16:20 | Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.

Mnoho křesťanů stálé čeká na Boha.  Ty také čekáš? – už nečekej,  jednej!!!


                                                                                                                Vladek Kalnik          Sborový piknik!

           
            A je to tady! Společný čas, kdy se můžem radovat a veselit před Pánem. Rozhodně si to nenechte ujít.

           

      

      Venkovní shromáždění

            11.5. 2014 v neděli se uskuteční venkovní otevřené
          shromáždění na náměstí Budoucnosti od 15:00.
          Shromáždění dopoledne tímpadem nebude.


      Chvály a modlitby 24 hodin

             Kdy?     18. - 19. 4. 2014, od 19:00 do 19:00
             
          Kde?     Začínat se bude blokem chval v Karviné na zimním stadióně od 19:00 do 21:00 a pokračovat                                  budeme celou dobu v AC Bohumín. V hlavním sále budeme chválit Boha
                       a v modlitební místnosti se bude možnost modlit.
                       Pro registraci modlitebních časů se přihlaste v rozpisu na webových stránkach
                       nebo na telefonním čísle 777 034 486. 
             
          Proč?    Blíží se Velikonoce...oslavujeme, že Ježíš nejen zemřel za nás, ale především vstal z mrtvých.
                       Pojďte se spolu s námi radovat z jeho mrtvýchvstání, připomínat si jeho oběť a volat,
                       aby jí naše město bylo změněno!              

  

     

       

       A je tu jaro

             22.3.2014                         
         
          Po každé zimě přichází jaro. Ikdyž ta letošní u nás se moc neprojevila, přece jenom v něčem
          přichází změna. Ta změna není ve velkých změnách teplot, ale v tom, že všechno začíná se zelenat.
          Přichází život. Lidé kvůli tomu uctívájí přírodu. Těší se z toho, je jím líp na srdci. Kdyby znali  Toho,
          který dává život, to stejné jak při příchodu jara by mohli prožívat stále. Jěžíš to řekl ve slovech:
          "Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsané v nebi." Tím chtěl říct: "Když mi věříte, dávate mi své                     životy, abych v nich vládl a kraloval. Tehdy máte Mne a kdo má Mne, má život věčný, proto je zapsán
          v knize života."
          Každý, kdo čteš tato slova, věř Ježíši a můžeš se stále radovat, a když věříš a raduješ se z života
          věčného, tak o tom mluv dalším. Pošli to dál.  
                                                                                                                                         
                                                                                                                           Tadek Gaura

    

    Lysá worship
 
 
   
          21.6. 2014 se uskuteční jedinečná akce pod názvem Lysá worship, na kterou jste všichni vřelé zvání!
        Začíná v 11 hodin dopoledne a oficiální konec je v 16 hodin odpoledne. Nenechte si to ujít. Věříme, že to                 bude požehnaný čas s Pánem.
     
        Video a více informací můžete najít ZDE.